سرهنگ‌ شیری رییس پلیس راهنمایی ورانندگی استان کرمانشاه: به موجب قانون در تصادفات خسارتی حداکثر تا سقف ۱۱ میلیون تومان نیازی به کروکی نیست. رانندگان در صورت توافق بلافاصله وسیله نقلیه را به منتهی الیه سمت راست خارج و به اتفاق به بیمه مراجعه کنند. وی افزود: خودداری از کنار بردن وسیله نقلیه قابل حرکت […]

سرهنگ‌ شیری رییس پلیس راهنمایی ورانندگی استان کرمانشاه:

به موجب قانون در تصادفات خسارتی حداکثر تا سقف ۱۱ میلیون تومان نیازی به کروکی نیست.
رانندگان در صورت توافق بلافاصله وسیله نقلیه را به منتهی الیه سمت راست خارج و به اتفاق به بیمه مراجعه کنند.

وی افزود: خودداری از کنار بردن وسیله نقلیه قابل حرکت تصادف خسارتی ۳۰۶۰۰تومان جریمه دارد.

  • منبع خبر : اداره اموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهور