به گزارش مرکز اطلاع رسانی اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل شهرداری کرمانشاه دکتر نادر نوروزی با رئیس دانشگاه رازی دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل شهرداری کرمانشاه دکتر نادر نوروزی با رئیس دانشگاه رازی دیدار و گفتگو کرد.
در این دیدار شهردار کرمانشاه گفت: من هیچگاه خودم را از دانشگاه جدا ندانسته و اعتقاد دارم دانشگاه می تواند بازوی موثری برای مدیریت شهری باشد.
دکتر نوروزی ادامه داد: با وجود فشردگی و سختی کار در شهرداری مجموعه مدیریت شهری تمایل دارند تعامل و ارتباط بیشتری با دانشگاه داشته باشند چرا که دانشگاه با دارا بودن نیروهای علمی و متخصص می تواند یک مشاور عالی برای شهرداری باشد، دستگاه های اجرایی هم باید در راستای تعامل با دانشگاه گام بردارند.
دکتر محمد نبی احمدی رئیس دانشگاه رازی کرمانشاه نیز در این دیدار گفت: تعامل دانشگاه و شهرداری یک وظیفه دوجانبه است و قطعاً دانشگاه در حل مسائل جامعه و شهر کنار شهرداری خواهد بود.
وی افزود: خوشبختانه امروز در رأس شهرداری کرمانشاه فردی ارزشی، ارزشمند و علمی است و کارهای بزرگ و ماندگاری را در شهر کرمانشاه مانند تقاطع میدان سپاه انجام داده اند و در راستای کمک به مدیریت شهری دانشگاه آمادگی دارد هر همایش و نشست علمی که شهرداری داشته باشد تمام امکانات خود را در اختیار مجموعه مدیریت شهری و شهرداری قرار دهد

  • منبع خبر : روابط عمومی شهرداری کرمانشاه