◽️مهندس شهریار قاسمی با تاکید بر گسترش نظارت ها در ایام پایانی سال توسط بازرسین سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه گفت: بازرسین سازمان برای حمایت از مصرف کنندگان و شهروندان کرمانشاهی می بایست نظارت بر بازار عرضه کالاهای کشاورزی را با جدیت تمام دنبال نمایند و مانع از سوء استفاده اخلال گران در بازار شوند. […]

◽️مهندس شهریار قاسمی با تاکید بر گسترش نظارت ها در ایام پایانی سال توسط بازرسین سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه گفت: بازرسین سازمان برای حمایت از مصرف کنندگان و شهروندان کرمانشاهی می بایست نظارت بر بازار عرضه کالاهای کشاورزی را با جدیت تمام دنبال نمایند و مانع از سوء استفاده اخلال گران در بازار شوند.
◽️به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه،مهندس قاسمی با اعلام این مطلب در جلسه تنظیم بازار سازمان که عصر پنجشنبه در سالن شماره یک برگزار شد تاکید کرد: تنظیم بازار کالاهای کشاورزی نیازمند عزم جدی تمامی ارکان درون سازمانی و دستگاه های مرتبط برون سازمانی است و در این راستا می بایست از تمامی ابزارها و راهکارها جهت اطمینان بخشی به جامعه مخاطب مبنی بر حضور و فعالیت بازرسین سازمان استفاده نمود.
◽️مهندس قاسمی سپس ضمن تاکید بر تشدید بازرسی ها در ایام پیشاروی افزود: مبنای فعالیت بازرسین سازمان می بایست قانون باشد و ضمن کنترل قیمت ها رضایت مردم نیز بدست آید،به گونه ای که برخورد با متخلفین از ابتدای تشکیل پرونده تا صدور حکم رصد و اطلاع رسانی شود .
◽️مهندس قاسمی سپس با تاکید بر امر تشکیل ستاد های تخصصی تولید در سطح سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه افزود : امر مهم نظارت بر بازار و تنظیم بازار کالاهای کشاورزی نباید باعث غفلت از امر مهم تولید شود ،چرا که تولید و نظارت بر قیمت کالاهای کشاورزی و به عبارتی حضور در عرصه تولید تا سفره غذای مردم، متناظر یکدیگر هستند و جدیت در امر تولید و افزایش تولید موجب آرامش بازار و کنترل قیمت ها خواهد شد.