آزمایشات آسیب شناسی در حال انجام است و هنوز نتایج آن مشخص نشده است. به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان پزشکی قانونی کشور به نقل از خبرگزاری میزان، این خبرگزاری در مورد آخرین وضعیت بررسی نتایج آزمایشات پزشکی قانونی فوت مرحومه آزاده نامداری کسب اطلاع کرد: پیرو اقدامات تخصصی صورت پذیرفته، […]

آزمایشات آسیب شناسی در حال انجام است و هنوز نتایج آن مشخص نشده است.

به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان پزشکی قانونی کشور به نقل از خبرگزاری میزان، این خبرگزاری در مورد آخرین وضعیت بررسی نتایج آزمایشات پزشکی قانونی فوت مرحومه آزاده نامداری کسب اطلاع کرد: پیرو اقدامات تخصصی صورت پذیرفته، آزمایشات آسیب شناسی در حال انجام است و هنوز نتایج آن مشخص نشده است.

بر اساس این گزارش تعیین علت قطعی مرگ پس از روشن شدن نتایج تمامی آزمایشات و بر اساس نتایج آن و همچنین معاینات انجام شده و یافته‌های بررسی صحنه جرم انجام و نتیجه به اطلاع مقام محترم قضایی رسانده خواهد شد.

این گزارش ضمن تکذیب برخی اخبار منتشره در مورد فوت ازاده نامداری می‌افزاید: روند تخصصی تعیین علت فوت همچنان در حال انجام است و اعلام هر خبری در این خصوص صرفا از مجاری رسمی و قانونی صورت خواهد پذیرفت.