به گزارش روابط عمومی قرارگاه منطقه ای غرب نزاجا؛ فرمانده قرارگاه منطقه ای غرب نزاجا امیر سرتیپ ستاد فرهاد اریانفر در نهمین روز از دهه بصیرت ومیثاق با ولایت وتقارن آن دهه فاطمیه در تالار گل نرکس قرارگاه غرب از۵خانواده شهیدمدافع حرم سپاه پاسداران استان و۲۱ خانواده جانباز مدافع حرم ارتش جمهوری اسلامی ایران تجلیل […]

به گزارش روابط عمومی قرارگاه منطقه ای غرب نزاجا؛ فرمانده قرارگاه منطقه ای غرب نزاجا امیر سرتیپ ستاد فرهاد اریانفر در نهمین روز از دهه بصیرت ومیثاق با ولایت وتقارن آن دهه فاطمیه در تالار گل نرکس قرارگاه غرب از۵خانواده شهیدمدافع حرم سپاه پاسداران استان و۲۱ خانواده جانباز مدافع حرم ارتش جمهوری اسلامی ایران تجلیل بعمل اورد.