با پایان تابستان و عبور موفقیت آمیز از دوران اوج مصرف برق در این فصل ، مهندس رخشانی مهر معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر از مدیرعامل و کارکنان شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه تقدیر و تشکر کرد. به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه، مهندس غلامعلی رخشانی مهر معاون هماهنگی توزیع […]

با پایان تابستان و عبور موفقیت آمیز از دوران اوج مصرف برق در این فصل ، مهندس رخشانی مهر معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر از مدیرعامل و کارکنان شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه تقدیر و تشکر کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه، مهندس غلامعلی رخشانی مهر معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر با ارسال لوح تقدیری به مهندس امیدعلی مرآتی مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه نوشته است:

«تامین برق پایدار در تابستان سال جاری و اجرای برنامه های مدیریت مصرف در قالب طرح عبور موفق از دوران اوج مصرف و تابستان بدون خاموشی (۰۹۹) در استان کرمانشاه مرهون تلاش جنابعالی و همکاران خدوم وساعی در تمامی بخش ها می باشد.»