علی اصغر جانجانی رییس انجمن شرکت های حمل و نقل کالا گفت: در سال گذشته علیرغم شرایط ویژه موجود در جامعه و به تبع آن در بخش حمل و نقل تلاش شده که با فعالیت بیشتر در جهت تسهیل اموراجرایی قانون و رضایت عمومی بخش حمل و نقل انجام پذیرد. به گزارش روابط عمومی اداره […]

علی اصغر جانجانی رییس انجمن شرکت های حمل و نقل کالا گفت: در سال گذشته علیرغم شرایط ویژه موجود در جامعه و به تبع آن در بخش حمل و نقل تلاش شده که با فعالیت بیشتر در جهت تسهیل اموراجرایی قانون و رضایت عمومی بخش حمل و نقل انجام پذیرد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه علی اصغر جانجانی رییس انجمن شرکت های حمل و نقل کالا بیان کرد: به منظور حل مشکلات پایانه بار کرمانشاه و تسریع در پوشش نقایص، هیئتی متشکل از تشکل های صنفی مستقر در پایانه بار، مدیریت بخش خصوصی و با در نظر گرفتن بودجه ای مناسب تشکیل شده است.

وی در ادامه گفت: به منظور جلوگیری از قانون گریزی و مقابله با متخلفین بخش ناوگان حمل و نقل کالا، گشت های دروازه ای مشترک با همکاری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه و پلیس راه در محور های خروجی شهرستان مستقر گردیده است، که نتیجه آن مشارکت، انتفاع بیشتر و قانون مداری در موضوع حمل و نقل کالا گردید.

جانجانی در ادامه افزود: طرح بیمه تکمیلی درمان رانندگان امسال انجام شد که مدیران و متصدیان حمل و نقل کالا با خانواده هایشان تحت پوشش بیمه تکمیلی درمان قرار گرفته و برای خانواده هایی که دارای فرزند معلول و بیماری خاص هستند نیز شرایط ویژه ای در نظر گرفته شده است.