▫️به گزارش زانا نیوز؛ شبکه خادمیاران رضوی با مشارکت های مردمی و خیرین توانست در مرحله چهارم سفره مهربانی باعنوان پویش سفره ای به وسعت ایران تعداد ۱۰۰۰۰بسته معیشتی تهیه نماید. ▫️وی با اشاره به نحوه ی مشارکت های مردمی به دو صورت نقدی و غیر نقدی افزود: بسته های معیشتی با تهیه ارزاق اولیه […]

▫️به گزارش زانا نیوز؛ شبکه خادمیاران رضوی با مشارکت های مردمی و خیرین توانست در مرحله چهارم سفره مهربانی باعنوان پویش سفره ای به وسعت ایران تعداد ۱۰۰۰۰بسته معیشتی تهیه نماید.

▫️وی با اشاره به نحوه ی مشارکت های مردمی به دو صورت نقدی و غیر نقدی افزود: بسته های معیشتی با تهیه ارزاق اولیه و روزمره مردم تهیه و در روز پنجشنبه ۱۶اردیبهشت بین خانواده های نیازمند در سراسر استان توزیع خواهد شد.

▫️امامیان رویکرد فعالیت‌های کانون های خدمت رضوی استان را خدمت رسانی به محرومان و محرومیت زدایی برشمرد و بیان کرد: طرح سفره مهربانی ۱ در پویش نسیم رضوی با حضور در بیمارستان ها و تهیه ۷۵۰۰ بسته معیشتی در طرح «سفره مهربانی۱» و توزیع ۱۰۰۰ کارت خرید نان متبرک رضوی در طرح «سفره مهربانی۳» از دیگر خدمات خادمیاران رضوی استان کرمانشاه در برپایی هرچه با شکوه تر طرح سفره ی مهربانی بوده است.