پزشک خانواده واژه ای است که این روزها به دفعات فراوان از سوی مسئولین حوزه سلامت به کار برده می شود. طرحی ملی که مورد تاکید رئیس جمهور بوده و در صدر اولویت های نظام سلامت کشور قرار دارد.

پزشک خانواده واژه ای است که این روزها به دفعات فراوان از سوی مسئولین حوزه سلامت به کار برده می شود. طرحی ملی که مورد تاکید رئیس جمهور بوده و در صدر اولویت های نظام سلامت کشور قرار دارد.
بر اساس این طرح پارامترهای سلامت هر سه هزار نفر جمعیت شهرهای بالای ۲۰ هزار نفر از سوی یک پزشک مورد بررسی و معاینه قرار می گیرد. و تنها در صورت تشخیص پزشک خانواده است که فرد بیمار به پزشک متخصص ارجاع داده می شود.
بررسی دائم پارامترهای سلامت افراد، تشخیص به موقع و اقدام به درمان بیماری، کاهش هزینه های درمان، جلوگیری از اتلاف وقت بیمار تنها بخشی از مزیت های طرح پزشک خانواده می باشد.
علی رغم اهمیت موضوع متاسفانه اجرای طرح پزشک خانواده در دهه ی اخیر با فراز و فرودهای فراوانی مواجه بوده و مواردی همچون کمبود منابع مالی، عدم همراهی سایر دستگاه ها ، خلا های قانونی، فقدان زیرساخت های مناسب، تردید و تعلل دولت ها و… مانع از تحقق آن گردیده است.

لذا با توجه به اهمیت طرح پزشک خانواده در نظام سلامت کشور انتظار می رود این بار دولت با جدیت بیشتری به دنبال اجرایی شدن این طرح باشد و مردم هم روی خوشی به آن نشان دهند!

  • منبع خبر : چویرنیوز