جلسه توسعه مدیریت و شورای اداری در پزشکی قانونی استان کرمانشاه با حضور مسئولین بخش های مختلف برگزار گردید. به گزارش روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی استان کرمانشاه ، ظهر امروز چهارشنبه دوازدهم آذر ماه جلسه توسعه مدیریت و شورای اداری در سالن کنفرانس اداره کل و با حضور دکتر خانی مدیر کل پزشکی […]

جلسه توسعه مدیریت و شورای اداری در پزشکی قانونی استان کرمانشاه با حضور مسئولین بخش های مختلف برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی استان کرمانشاه ، ظهر امروز چهارشنبه دوازدهم آذر ماه جلسه توسعه مدیریت و شورای اداری در سالن کنفرانس اداره کل و با حضور دکتر خانی مدیر کل پزشکی قانونی استان و مسئولین بخشهای مختلف اداره کل برگزار گردید.

در ابتدا دکتر خانی، ضمن تقدیر و تشکر از پرسنل که با توجه به شرایط موجود و اینکه همکاران در چنین شرایطی با همدلی و همکاری به ارائه خدمات به همشهریان عزیز مشغول هستند خواستار رعایت هر چه بیشتر پروتکل های بهداشتی شدند.

در ادامه امیریان رئیس امور کارکنان اداره کل ، در خصوص شاخص های عمومی و اختصاصی توضیحاتی ارائه دادند و سپس همکاران ضمن بحث و تبادل نظر، پیشنهادات و برنامه های خود را در این خصوص ارائه دادند.