جلسه توسعه مدیریت و شورای اداری در پزشکی قانونی استان کرمانشاه با حضور مسئولین بخش های مختلف برگزار گردید. به گزارش روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی استان کرمانشاه ، صبح امروز چهارم بهمن ماه جلسه توسعه مدیریت و شورای اداری در سالن جلسات و با حضور مسئولین بخشهای مختلف اداره کل برگزار گردید. در […]

جلسه توسعه مدیریت و شورای اداری در پزشکی قانونی استان کرمانشاه با حضور مسئولین بخش های مختلف برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی استان کرمانشاه ، صبح امروز چهارم بهمن ماه جلسه توسعه مدیریت و شورای اداری در سالن جلسات و با حضور مسئولین بخشهای مختلف اداره کل برگزار گردید.

در ابتدا دکتر خانی مدیر کل پزشکی قانونی استان با اشاره به تاکید ریاست محترم قوه قضائیه مبنی بر سند تحول قوه قضائیه ، توضیحاتی در این خصوص بیان نمود.

خانی همچنین ضمن تشکر از زحمات نیکان تبار مسئول انفورماتیک اداره کل بابت راه اندازی سیستم ویدئو کنفرانس با تمامی مراکز شهرستان ، مستمع مشکلات و کبودهای مراکز شد.

در ادامه امیریان رئیس امور کارکنان ، در خصوص ارزشیابی پرسنل ، اهمیت برگه های ارزشیابی ، نحوه تکمیل این برگه ها و همچنین شاخص های عمومی و اختصاصی توضحیاتی ارائه دادند .

در پایان حاضرین در جلسه ضمن بحث و تبادل نظر، پیشنهادات و برنامه های خود را در این خصوص ارائه دادند.