جلسه توسعه مدیریت و شورای اداری در پزشکی قانونی استان کرمانشاه با حضور مسئولین بخش های مختلف برگزار گردید. به گزارش روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی استان کرمانشاه ، صبح امروز ۱۶ اسفند ماه جلسه توسعه مدیریت و شورای اداری در سالن جلسات و با حضور مسئولین بخشهای مختلف اداره کل و همچنین روسای […]

جلسه توسعه مدیریت و شورای اداری در پزشکی قانونی استان کرمانشاه با حضور مسئولین بخش های مختلف برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی استان کرمانشاه ، صبح امروز ۱۶ اسفند ماه جلسه توسعه مدیریت و شورای اداری در سالن جلسات و با حضور مسئولین بخشهای مختلف اداره کل و همچنین روسای مراکز بصورت آنلاین و از طریق ویدئو کنفرانس برگزار گردید.

در ابتدا دکتر خانی مدیر کل پزشکی قانونی استان ضمن تشکر و قدرانی بابت زحمات و تلاش های تمام همکاران در طول سال جاری که با تمام توان و علی رغم کمبودها و مشکلات ، مشغول ارائه خدمت بودن به ارزیابی عملکرد بخش های مختلف پرداخت و خواستار اجرای دقیق بخشنامه ها و دستورالعمل ها در راستای تکریم ارباب رجوعان شدند.

در ادامه روسای شهرستان از طریق ویدئو کنفرانس و سایر مسئولین حاضر در جلسه به بیان اقدامات انجام گرفته و همچنین کمبودها و مشکلات موجود در مراکز و بخش های مختلف اداره پرداختند که دکتر خانی در همین خصوص دستورات لازم جهت رفع این مشکلات را صادر نمودند.

در پایان حاضرین در جلسه ضمن بحث و تبادل نظر، پیشنهادات و برنامه های خود را در این خصوص ارائه دادند.