جلسه توسعه مدیریت و شورای اداری در پزشکی قانونی استان کرمانشاه با حضور مسئولین بخش های مختلف برگزار گردید. به گزارش روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی استان کرمانشاه ، صبح امروز ۲۵ مهرماه جلسه توسعه مدیریت و شورای اداری در سالن جلسات و با حضور مسئولین بخشهای مختلف اداره کل برگزار گردید. در ابتدای […]

جلسه توسعه مدیریت و شورای اداری در پزشکی قانونی استان کرمانشاه با حضور مسئولین بخش های مختلف برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی استان کرمانشاه ، صبح امروز ۲۵ مهرماه جلسه توسعه مدیریت و شورای اداری در سالن جلسات و با حضور مسئولین بخشهای مختلف اداره کل برگزار گردید.
در ابتدای جلسه امیریان مسئول امور کارکنان در خصوص نحوه امتیاز دهی در شاخص های اختصاصی و عمومی توضحیات کاملی را ارائه نمود.
دکتر روندی مسئول بازرسی اداره کل نیز گزارش کاملی از بازرسی های صورت گرفته از مراکز را ارائه دادند.
درادامه دکتر پولادی سرپرست معاونت پزشکی و آزمایشگاهی توضیحات کاملی در خصوص عملکرد بخشهای معاینات ، تشریح و کمیسیون پزشکی را ارائه نمود.
سپس مهندس نیکان تبار مسئول انفورماتیک نیز روند اجرای برنامه تخصصی پذیرش را جهت حاضرین در جلسه بیان نمود.
در ادامه نیز مسئولین بخشهای مختلف به بیان نظرات ، پیشنهادات و همچنین مشکلات موجود پرداختند .
در پایان دکتر خانی ضمن تاکید بر تکریم ارباب رجوعان ، نکات لازم در این خصوص را بیان کرد و خواستار اجرای تمامی دستورالعمل ها شد .
دکتر خانی گفت پزشکی قانونی به عنوان یک نهاد خدمات رسان با سایر ادارت متفاوت است و همکاران با تمام توان در حال خدمت رسانی به ارباب رجوعان هستند .
دکتر خانی همچنین بر تلاش هر چه بیشتر همکاران چهت بهبود عملکرد در خصوص شاخص های اختصاصی و عمومی تاکید کرد و دستورات لازم جهت تشکیل کارگروهی در خصوص بررسی شاخص های اختصاصی و عمومی را صادر نمود.