جلسه توسعه مدیریت و شورای اداری در پزشکی قانونی استان کرمانشاه با حضور مسئولین بخش های مختلف برگزار گردید. به گزارش روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی استان کرمانشاه ، صبح امروز چهارشنبه سوم دیماه جلسه توسعه مدیریت و شورای اداری در سالن جلسات اداره کل و با حضور مسئولین بخشهای مختلف اداره کل برگزار […]

جلسه توسعه مدیریت و شورای اداری در پزشکی قانونی استان کرمانشاه با حضور مسئولین بخش های مختلف برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی استان کرمانشاه ، صبح امروز چهارشنبه سوم دیماه جلسه توسعه مدیریت و شورای اداری در سالن جلسات اداره کل و با حضور مسئولین بخشهای مختلف اداره کل برگزار گردید.

در ابتدای جلسه دکتر سلیم خانی ضمن تشکر از زحمات و تلاش های همکاران که در شرایط موجود همه روزه و با تمام توان در حال انجام خدمت به ارباب رجوع ها هستند خواستار ایجاد تعامل و همکاری هر چه بیشتر جهت ارتقاء سطح کیفی اداره در راستای تکریم ارباب رجوع شدند.

در ادامه همکاران ، مشکلات موجود در بخش های مختلف را بیان و در این خصوص پیشنهاد ات خود را ارائه نمودند.