در این جلسه در خصوص مشکلات بخش سالن تشریح بحث و گفتو شد. به گزارش روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی استان کرمانشاه ؛صبح روز شانزدهم آذر ماه جلسه هم اندیشی پزشکان قانونی شهرستان کرمانشاه با حضور دکتر سلیم خانی مدیر کل برگزار شد. در این جلسه در خصوص مشکلات بخش تشریح بحث و تبادل […]

در این جلسه در خصوص مشکلات بخش سالن تشریح بحث و گفتو شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی استان کرمانشاه ؛صبح روز شانزدهم آذر ماه جلسه هم اندیشی پزشکان قانونی شهرستان کرمانشاه با حضور دکتر سلیم خانی مدیر کل برگزار شد. در این جلسه در خصوص مشکلات بخش تشریح بحث و تبادل نظر شد