در شرح وظایفی که قانون برای شهرداری ها پیش بینی نموده و در کنار وظایف عمرانی، خدماتی و نظارتی یکی هم وظایف رفاهی است که گستره ای از خدمات گوناگون را شامل می شود. یکی از خدماتی که حائز اهمیت بوده و در ذیل وظایف رفاهی شهرداری ها می گنجد طراحی و احداث باغ های […]

در شرح وظایفی که قانون برای شهرداری ها پیش بینی نموده و در کنار وظایف عمرانی، خدماتی و نظارتی یکی هم وظایف رفاهی است که گستره ای از خدمات گوناگون را شامل می شود. یکی از خدماتی که حائز اهمیت بوده و در ذیل وظایف رفاهی شهرداری ها می گنجد طراحی و احداث باغ های عمومی، بوستان ها، پارک ها، انواع فضاهای سبز شهری و اماکن بازی و سرگرمی است. علاوه بر احداث، حفظ و نگهداری این اماکن برای “استفاده عمومی” جزیی از وظایف شهرداری ها تلقی می گردد.
برای کلانشهر کرمانشاه با جمعیت زیاد حاشیه نشین کمبود سرانه فضای سبز شهری ضعف بزرگی محسوب می شود که درکنار فقدان شهربازی مناسب و فرسوده، غیر استاندارد و ناکافی بودن وسایل بازی مستقر در پارک ها و بوستان ها ضعف و چالشی بزرگ پیشروی مدیریت شهری می باشد.
در چنین شرایطی واگذاری پارک ها و بوستان های عمومی(ولو گوشه ای از آنها) به بخش خصوصی آنهم برای بهره برداری و انتفاع شخصی تحت عنوان جذب سرمایه گذار
نه تنها کاستن از سرانه فضای سبز که معامله بر سر منافع عمومی تلقی می گردد.
خطای بزرگ طلوعی آنگاه که این واگذاری های خلاف حقوق شهروندی را در قالب پروژه های بزرگ شهرداری و با حضور مقامات ارشد استان، نمایندگان مجلس و معاون وزیر کشور افتتاح نمود بیشتر خودنمایی می کند تا این افتتاح ها که به نام مردم نوشته شده به کام سرمایه گذاران و حامیان شان در بدنه مدیریت شهری باشد.
واگذاری پارک آتش نشانی(شاهد) به بخش خصوصی و راه اندازی یک رستوران در محدوده این پارک قدیمی و نوستالوژیک( نصب تابلو بر روی تابلو پارک به منزله تصاحب کلیت پارک تلقی می گردد ولو آنکه گوشه ای از آن را اختیار کرده باشد) و نیز واگذاری یکی از ساختمان های اداری شهرداری و محوطه فضای سبز آن درست بیخ گوش آثار تاریخی طاقبستان دو نمونه از حاتم بخشی طلوعی در “ضیافت افتتاح پروژه های شهری” بود که اخیرا صورت گرفت!
در خصوص مورد اخیر(رستوران دایه در پارک غربی) علاوه بر تضییع حقوق شهروندی تعرض آشکار به حریم آثار تاریخی طاقبستان هم تلقی می شود چرا که
بنابر قانون هر گونه ساخت و ساز در محدوده و حریم آثار با ارزش تنها با رعایت ضوابط مربوطه میسر است!
حال باید دید چشمان بیدار شهروندان در قامت مدعی العموم، نمایندگان شورای شهر و سازمان میراث فرهنگی چه موضعی در برابر تخلفات آشکار و مکرر شهردار جهادی خواهند داشت؟!