جلسه آموزشی ویژه مدیران روابط عمومی نمایشگاه های بین المللی سراسر کشور با حضور مدیران روابط عمومی مراکز نمایشگاهی، اعضای هیئت رئیسه انجمن نمایشگاه های بین المللی ایران و فعالین صنعت نمایشگاهی در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی ایران مال برگزار شد.

جلسه آموزشی ویژه مدیران روابط عمومی نمایشگاه های بین المللی سراسر کشور با حضور مدیران روابط عمومی مراکز نمایشگاهی، اعضای هیئت رئیسه انجمن نمایشگاه های بین المللی ایران و فعالین صنعت نمایشگاهی در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی ایران مال برگزار شد.
در این نشست رحیم جلیلی مدیر عامل شرکت نمایشگاه های بین المللی ایران به اهمیت صنعت نمایشگاهی در اقتصاد کشور و نقش روابط عمومی ها در این صنعت اشاره نمود.

همچنین محمد خانی مدیر عامل شرکت نمایشگاه های بین المللی ایران مال به معرفی ظرفیت های این سایت نمایشگاهی پرداخت.
در ادامه طی مراسمی از سوی نشریه داخلی انجمن نمایشگاه های بین المللی، روابط عمومی شرکت نمایشگاه های کرمانشاه به عنوان روابط عمومی برتر شناخته شد و از حامد وفا پور مدیر روابط عمومی نمایشگاه کرمانشاه بابت تولید محتوا و همکاری با ارکان نشریه داخلی انجمن تقدیر به عمل امد.
همچنین انتخابات شورای هماهنگی روابط عمومی های مراکز نمایشگاهی کشور برگزار شد که طی آن حامد وفاپور مدیر روابط عمومی شرکت نمایشگاه های کرمانشاه با رای اعضا به عضویت این شورا درآمد.

  • منبع خبر : چویر نیوز