به اطلاع مردم شریف استان کرمانشاه می رساند آقای سیروس شهبازی مدیر عامل محترم شرکت گاز استان در روز سه شنبه مورخ ۶ آبان ۹۹ از ساعت ۱۰ الی ۱۲ با حضور در سامانه الکترونیکی ارتباط مردم و دولت (سامد) تلفن ۱۱۱ آماده پاسخگویی به سوالات ،انتقادات و پیشنهادات شما بزرگواران میباشد.

به اطلاع مردم شریف استان کرمانشاه می رساند آقای سیروس شهبازی مدیر عامل محترم شرکت گاز استان در روز سه شنبه مورخ ۶ آبان ۹۹ از ساعت ۱۰ الی ۱۲ با حضور در سامانه الکترونیکی ارتباط مردم و دولت (سامد) تلفن ۱۱۱ آماده پاسخگویی به سوالات ،انتقادات و پیشنهادات شما بزرگواران میباشد.