مدیر کل پزشکی قانونی استان با حضور در دفتر بازرسی مدیریت عملکرد امور حقوقی استانداری کرمانشاه پاسخگوی سوالات مردمی بودند. به گزارش روابط عمومی پزشکی قانونی استان کرمانشاه،صبح روز پنج شنبه ششم آذرماه دکتر سلیم خانی با حضور در مرکز سامد پاسخگوی سوالات مرد شریف استان از طریق تلفن ۱۱۱ بودند. همچنین دکتر خانی در […]

مدیر کل پزشکی قانونی استان با حضور در دفتر بازرسی مدیریت عملکرد امور حقوقی استانداری کرمانشاه پاسخگوی سوالات مردمی بودند.

به گزارش روابط عمومی پزشکی قانونی استان کرمانشاه،صبح روز پنج شنبه ششم آذرماه دکتر سلیم خانی با حضور در مرکز سامد پاسخگوی سوالات مرد شریف استان از طریق تلفن ۱۱۱ بودند.

همچنین دکتر خانی در خصوص سامد گفت : راه اندازی این سامانه زمینه را برای ارتباط هرچه بیشتر مدیران با مردم فراهم کرده تا از نزدیک با مشکلات مردم در بخش‌های مختلف آشنا شوند.

وی بیان کرد: سامانه سامد بستری برای ارتباط دولت و مردم است و مردم می‌توانند با شحضور مدیرکل پزشکی قانونی استان کرمانشاه در سامانه سامد
حضور مدیرکل پزشکی قانونی استان کرمانشاه در سامانه سامد
مدیر کل پزشکی قانونی استان با حضور در دفتر بازرسی مدیریت عملکرد امور حقوقی استانداری کرمانشاه پاسخگوی سوالات مردمی بودند.

به گزارش روابط عمومی پزشکی قانونی استان کرمانشاه،صبح روز پنج شنبه ششم آذرماه دکتر سلیم خانی با حضور در مرکز سامد پاسخگوی سوالات مرد شریف استان از طریق تلفن ۱۱۱ بودند.

همچنین دکتر خانی در خصوص سامد گفت : راه اندازی این سامانه زمینه را برای ارتباط هرچه بیشتر مدیران با مردم فراهم کرده تا از نزدیک با مشکلات مردم در بخش‌های مختلف آشنا شوند.

وی بیان کرد: سامانه سامد بستری برای ارتباط دولت و مردم است و مردم می‌توانند با شماره تلفن ۱۱۱ با این سامانه ارتباط داشته باشند. این سامانه برای دسترسی آسان مردم در بیان مشکلات خود و مشاوره گرفتن و یا شکایت از دستگاه‌های اجرایی راه‌اندازی شده استماره تلفن ۱۱۱ با این سامانه ارتباط داشته باشند. این سامانه برای دسترسی آسان مردم در بیان مشکلات خود و مشاوره گرفتن و یا شکایت از دستگاه‌های اجرایی راه‌اندازی شده است