حقوق عقب افتاده پرسنل شهرداری کرمانشاه با مصوبه اعضای شورای اسلامی شهر کرمانشاه پرداخت می شود. به گزارش مرکز اطلاع رسانی روابط عمومی شهرداری کرمانشاه، در حاشیه پنجمین جلسه شورای اسلامی شهر کرمانشاه مدیر کل مالی شهرداری کرمانشاه طرح پرداخت حقوق پرسنل شهرداری به دلیل عدم انتخاب سرپرست شهرداری کلانشهر کرمانشاه به صحن علنی شورای […]

حقوق عقب افتاده پرسنل شهرداری کرمانشاه با مصوبه اعضای شورای اسلامی شهر کرمانشاه پرداخت می شود.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی روابط عمومی شهرداری کرمانشاه، در حاشیه پنجمین جلسه شورای اسلامی شهر کرمانشاه مدیر کل مالی شهرداری کرمانشاه طرح پرداخت حقوق پرسنل شهرداری به دلیل عدم انتخاب سرپرست شهرداری کلانشهر کرمانشاه به صحن علنی شورای شهر ارائه داد.

محمدعلی یارتبار مدیر کل مالی شهرداری کرمانشاه در این جلسه اظهار کرد: به دلیل استعفا سعید طلوعی شهردار پیشین شهر کرمانشاه و عدم انتخاب سرپرست برای شهرداری، پرداخت حقوق پرسنل شهرداری تا انتخاب سرپرست با امضا مدیر کل مالی پرداخت شود.

یارتبار ادامه داد: ممکن است در انتخاب سرپرست شهرداری کرمانشاه تأخیر بیفتند، لذا به دلیل نیاز پرسنل شهرداری به حقوق و مزایا طرح پرداخت حقوق بدون امضا سرپرست را مطرح می‌کنم.

گفتنی است، طرح پرداخت حقوق پرسنل شهرداری شهر کرمانشاه در صحن علنی شورا با رأی موافق هر ۹ نفر عضو حاضر در جلسه به تصویب رسید.