به گزارش روابط عمومی کمیته امداد استان کرمانشاه محسن رخصی گفت: هم اکنون بیش از ۳۳ هزار حامی نیک اندیش از هفت هزار فرزند معنوی در استان حمایت می کنند. مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان کرمانشاه افزود: این پدران معنوی در نیمه نخست امسال ۱۳ میلیارد و ۴۱۱ میلیون تومان به فرزندان خود در […]

به گزارش روابط عمومی کمیته امداد استان کرمانشاه محسن رخصی گفت: هم اکنون بیش از ۳۳ هزار حامی نیک اندیش از هفت هزار فرزند معنوی در استان حمایت می کنند.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان کرمانشاه افزود: این پدران معنوی در نیمه نخست امسال ۱۳ میلیارد و ۴۱۱ میلیون تومان به فرزندان خود در استان کرمانشاه اهدا کردند.
وی ادامه داد: میانگین کمک ماهانه حامیان به هر یتیم ۳۷۲ هزار تومان و به فرزندان محسنین ۲۲۳ هزار تومان است.
لازم به ذکر است که: مراجعه به دفاتر کمیته امداد و سایت الکترونیکی ekram.emdad.ir و همچنین تماس با شماره ۰۹۶۸۸۷ از درگاه های مشارکت خیران در اکرام ایتام و فرزندان محسنین است.