در حالی که تنها سه هفته از زمان انتصاب بهمن امیری مقدم به عنوان استاندار کرمانشاه می گذرد و وی در حال ارزیابی و بررسی شرایط جهت انتخاب تیم مدیریتی خود بوده و هیچ تغییری حتی در سطح معاونین و مدیران کل حوزه استانداری اعمال ننموده در اقدامی عجیب شاهد انتصاب مدیران برخی نهادها و […]

در حالی که تنها سه هفته از زمان انتصاب بهمن امیری مقدم به عنوان استاندار کرمانشاه می گذرد و وی در حال ارزیابی و بررسی شرایط جهت انتخاب تیم مدیریتی خود بوده و هیچ تغییری حتی در سطح معاونین و مدیران کل حوزه استانداری اعمال ننموده در اقدامی عجیب شاهد انتصاب مدیران برخی نهادها و دستگاه های مهم و استراتژیکی چون سازمان محیط زیست، سازمان جهاد کشاورزی، دانشگاه علوم پزشکی و حتی روسای دانشگاه های رازی و صنعتی کرمانشاه هستیم!
انتصاب هایی که گفته می شود با توصیه و سفارش برخی از نمایندگان مجلس و بدون هماهنگی با شخص استاندار صورت گرفته؛ این در حالی است که مدیر ارشد اجرایی استان این حق و اختیار را دارد که بر اساس برنامه ها و اهدافش مدیرانی همسو و هم نظر را بر مسند امور بگمارد.
جدای از سطح توانایی و تخصص افراد منصوب، اینکه دست های پشت پرده این انتصاب ها چه اهدافی را از تحمیل افراد مد نظر خود دنبال می نمایند نکته مهمی است که می بایستی مدنظر والی استان قرار بگیرد و وی با بهره گیری از اختیارات قانونی بی توجه به زیاده خواهی ها و دخالت ها حُکم به آنچه خود می داند بدهد.
قطعا ایستادگی استاندار در برابر این زیاده خواهی ها کلید موفقیت او در عبور دادن استان از وضعیت بحرانی کنونی و رفع معضلات و مشکلات خواهد بود.