ضرورت خدمات رسانی در پزشکی قانونی که در بسیاری موارد جنبه فوریت دارد موجب می شود تا در هیچ شرایطی نتوان خدمت رسانی در این سازمان را متوقف کرد. به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان پزشکی قانونی کشور، دکتر مسعود قادی پاشا معاون پزشکی و آزمایشگاهی سازمان با تأکید بر اهمیت […]

ضرورت خدمات رسانی در پزشکی قانونی که در بسیاری موارد جنبه فوریت دارد موجب می شود تا در هیچ شرایطی نتوان خدمت رسانی در این سازمان را متوقف کرد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان پزشکی قانونی کشور، دکتر مسعود قادی پاشا معاون پزشکی و آزمایشگاهی سازمان با تأکید بر اهمیت خدمات پزشکی قانونی و تعطیل بردار نبودن آن گفت: پزشکی قانونی فعالیت های خود را در حوزه های گوناگون از جمله انجام امور پزشکی و کارشناسی های بالینی وآزمایشگاهی با بهره گیری از نیروهای کار آمد و متخصص و استفاده از فن آوری های نوین، با رعایت صحت، دقت و سرعت و منطبق با اصول علمی در راستای برقراری عدالت و تکریم مردم ارائه می کند.
وی با بیان اینکه خدمات پزشکی قانونی عمدتا در چهار حوزه تخصصی معاینات، کالبدگشایی، کمیسیون های تخصصی و آزمایشگاه ارائه می شود افزود: بسیاری از خدمات پزشکی قانونی رانمی توان به تعویق انداخت، به همین منظور در زمان قبل از شیوع بیماری کرونا نیز سازمان پزشکی قانونی کشور در ساعات خارج از وقت اداری و همچنین ایام تعطیل، به صورت کشیک در حال خدمت رسانی به مراجعین بوده است.
دکتر قادی پاشا تصریح کرد: از جمله این خدمات معاینات اولیه در تصادفات و نزاع، برخی معاینات اختصاصی مردان و زنان، انجام آزمایشات الکل و مواد مخدر ارجاعی و معاینات اجساد است که با شیوع بیماری کرونا سازمان پزشکی قانونی با همت و تلاش پزشکان و سایر کارکنان در حال خدمت رسانی به مردم و مراجعین عزیز در حوزه های تخصصی و پشتیبانی بوده و در طی این مدت حتی یک روز نیز تعطیلی در موارد اعلام شده نداشته است.
معاون پزشکی و آزمایشگاهی سازمان همچنین اظهار داشت: خدمت رسانی در همه مراکز پزشکی قانونی کمافی السابق با رعایت پروتکل ها و دستورالعمل های بهداشتی در حال انجام است و مراجعین پاسخ استعلامات خود را در کمترین زمان ممکن دریافت می کنند.
در همین خصوص دکتر محمدرضا اربابی مدیرکل منابع انسانی سازمان نیز گفت: بر اساس بخشنامه های ابلاغی حضور کارکنان در ایام دورکاری باید به گونه ای باشد که به روند خدمت رسانی لطمه ای وارد نکند بنابراین در تمام ایامی که تعطیلی ادارات و یا دورکاری دو سوم اعلام شد، پزشکی قانونی با نصف ظرفیت (در شرایط قرمز) و حضور دوسومی (در شرایط نارنجی) به ارائه خدمت پرداخته است تا خللی در ارائه خدمت به مراجعین ایجاد نشود.
وی افزود: خدمات پزشکی قانونی را نمی توان تعطیل یا متوقف کرد چرا که لازم است مراکز پزشکی قانونی همواره پاسخگوی مراجعینی باشند که باید در زمان مشخص و عمدتا با فوریت پاسخ خود را دریافت کنند.
به گفته دکتر اربابی در این ایام حتی ساعات کشیک عصر و شب مراکز پزشکی قانونی نیز تعطیل نشد و با برنامه ریزی صورت گرفته و حضور و همکاری مناسب پرسنل خللی در ارائه خدمت به مردم عزیز کشورمان صورت نگرفته است.