مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه گفت؛ تاکنون بیش از ۴۷۰۰تن دانه روغنی کلزا به صورت تضمینی از کشاورزان استان کرمانشاه خریداری شده است. به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه، مهندس محمد سعید هوشیار با اعلام این خبر افزود؛ طی سال زراعی ۹۸- ۹۹ در بیش از ۳۷۸۰هکتار از اراضی مستعد […]

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه گفت؛ تاکنون بیش از ۴۷۰۰تن دانه روغنی کلزا به صورت تضمینی از کشاورزان استان کرمانشاه خریداری شده است.
به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه، مهندس محمد سعید هوشیار با اعلام این خبر افزود؛ طی سال زراعی ۹۸- ۹۹ در بیش از ۳۷۸۰هکتار از اراضی مستعد استان کلزا کشت شد.
وی سپس به سطح برداشت کلزا اشاره داشت و خاطرنشان کرد؛ تاکنون ۲۸۵۰هکتار از مزارع کلزا برداشت شده است.
هوشیار در ادامه با اشاره به اینکه خرید کلزا به صورت تضمینی و توسط دولت انجام شده تصریح نمود؛ هر کیلوگرم دانه روغنی کلزا با افت استاندارد ۴۶۶۰تومان خریداری گردیده است.
وی با بیان اینکه عملکرد مزارع کلزا نسبت به سال ماقبل آن افزایش یافته تصریح نمود؛ به طور متوسط ۱۶۵۹کیلوگرم در هکتار عملکرد داشتیم که این میزان عملکرد طی سال گذشته ۱۵۵۰تن بود.
وی بیشترین سطح زیر کشت کلزا در استان را مربوط به شهرستان های کرمانشاه، کنگاور واسلام آبادغرب دانست.