برخلاف نظرغالب، کهنگی همیشه به معنای بی فایدگی و از کار افتادگی نیست بلکه گاهی عارض شدن کهنگی بر اشیاء، اماکن، رسوم و... آنها را به میراثی ارزشمند در جایگاه معرف یک فرهنگ و یا نماد یک تمدن تبدیل می نماید.

برخلاف نظرغالب، کهنگی همیشه به معنای بی فایدگی و از کار افتادگی نیست بلکه گاهی عارض شدن کهنگی بر اشیاء، اماکن، رسوم و… آنها را به میراثی ارزشمند در جایگاه معرف یک فرهنگ و یا نماد یک تمدن تبدیل می نماید.
در پاره ای از مواقع ارزش بوجود آمده از محدوده مرزهای جغرافیایی یک سرزمین و یا ملت فراتر رفته و با نقش آفرینی در جغرافیایی وسیع تر به عنوان میراث جهانی شناخته می شود.
آثار باستانی تاقبستان در کرمانشاه به عنوان یکی از میراث جهانی بشر در مسیر ثبت جهانی با انتظاری طولانی و طاقت فرسا مواجه شده و اینک برای سرنوشت مبهم خود در آینده چشم به تصمیم مسئولین استان دوخته است!

شهرداری کرمانشاه در ادوار اخیر، تحت زعامت شهرداران مختلف هر بار که در پی اثبات کارهای انجام شده در حوزه گردشگری بوده بی توجه به اولویت های این حوزه به یاد میراث جهانی تاقبستان افتاده تا مگر با ساخت تله کابین بر فراز این اثر تاریخی ضمن کشاندن گردشگران به این منطقه آنرا به نمادی برای شهر کرمانشاه تبدیل نماید. غافل از آنکه چنین سازه ای با جانمایی اشتباه آنهم در حریم و منظر آثار باستانی تاقبستان ضربه مهلکی به این اثر تاریخی در راه ثبت جهانی خواهد زد و کرمانشاه را از یک فرصت طلایی تاریخی برای جهانی شدن دور می نماید.
پس از دوران نفس گیر سردار طلوعی حالا در زمان مدیریت نادر نوروزی بر بلدیه بار دیگر ساخت تله کابین به عنوان برنامه توسعه گردشگری شهرداری کرمانشاه مطرح گردیده و نوروزی در آخرین اظهار نظر خود در این خصوص با تاکید بر لزوم اجرای پروژه تله کابین خواستار موافقت اصولی میراث فرهنگی با این پروژه گردید. وی با این ادعا که تعلل در این پروژه خسارت میلیاردی به شهر وارد نموده تلویحا مجموعه میراث را تهدید به طرح دعوا نمود!
فشار شهردار به میراث فرهنگی برای موافقت با ساخت پروژه تله کابین تاقبستان با اهرم هایی همچون نمایندگان مجلس و تهدید به طرح دعوا در محاکم قضایی و به اسم توسعه گردشگری در حالی صورت می گیرد که کرمانشاه از داشتن حداقل زیرساخت های گردشگری شهری محروم بوده و نادر نوروزی از زمان انتخاب شدنش به عنوان شهردار کلانشهر کرمانشاه عملکرد مثبتی در این خصوص نداشته و حالا یک مرتبه به اسم مطالبه مردمی و شاید برای دست و پا کردن نام و نشانی برای خود در آینده بر انجام این پروژه ی پُر حرف و حدیث اصرار دارد!

  • منبع خبر : چویر نیوز