بعد از مصوبه منع ورود به آرامستانها طی دوسال گذشته در شرایط کرونایی و درخواست از زائران اهل قبور و خانواده های عزادار مبنی بر رعایت پروتکلهای بهداشتی و عدم حضور کمتر بر سر مزار عزیزان از دست رفته شان ، اما همچنان مردم با چند شاخه گل در دست به دیدار عزیزان بر خاک رفته می روند تا آن ها را به فاتحه و خرمایی بر سر مزار دعوت کند.

بعد از مصوبه منع ورود به آرامستانها طی دوسال گذشته در شرایط کرونایی و درخواست از زائران اهل قبور و خانواده های عزادار مبنی بر رعایت پروتکلهای بهداشتی و عدم حضور کمتر بر سر مزار عزیزان از دست رفته شان ، اما همچنان مردم با چند شاخه گل در دست به دیدار عزیزان بر خاک رفته می روند تا آن ها را به فاتحه و خرمایی بر سر مزار دعوت کند.

باغ فردوس این روزها حال و هوای عجیبی دارد انگار کرونا آرامستان را با خود خواب کرده است چهره باغ دیگر باغ نیست خدمات و مبلمان شهری و امکانات رفاهی و شهرداری کم رنگ شده است .
شهروندانی که این روزها به آرامستان کرمانشاه سر میزنند چهره مناسبی را بر آن نمی‌بینند وجود زباله های فراوان بر بستر قبرستان و ویرانی و خرابی تعدادی از قبرها و پیاده راههای اطراف آن حکایت از بی توجهی مسئولین مربوطه را میدهد .

چرا در این شرایط شهرداری و مسئولان آرامستان ابزار بی توجهی را در دست گرفته اند با توجه به اینکه با گسترش مناطق مسکونی در اطراف آن دیگر در حومه شهر نیست و علاوه بر چهره نامناسب آرامستان ، مشکلاتی برای همشهریان به وجود می‌آورد.

سپیده زارعی

  • منبع خبر : چویر نیوز