نماینده ولی فقیه و امام جمعه کرمانشاه گفت: عرصه رسانه عرصه بسیار مهم و سرنوشت سازی می باشد.

نماینده ولی فقیه و امام جمعه کرمانشاه گفت: عرصه رسانه عرصه بسیار مهم و سرنوشت سازی می باشد.
به گزارش چویرنیوزحجت الاسلام والمسلین غفوری امام جمعه کرمانشاه در نشست با جمعی از اهالی رسانه اظهار داشت: سالهاست که در سطوح مختلف با عرصه رسانه سروکار داشته ام و رسانه را می شناسم.
امام جمعه کرمانشاه افزود: رسانه می تواند با حضوری موثرتر بخشی از آنچه را که ما در جامعه به اسم آسیب های اجتماعی می شناسیم پیش از وقوع هر اتفاقی پیشگیری کند.
نماینده ولی فقیه در بخش دیگری از اظهاراتش گفت: داشتن سعه صدر در برابر نقد جز اولویت های پذیرش مسئولیت است.
وی افزود: کسی که مسئولیتی را می پذیرد باید در برابر هر گونه نقدی حتی اگر مطابق با واقعیت نباشد سعه صدر داشته باشد.
غفوری افزود: از طرفی نقد باید عالمانه، مستند و منصفانه باشد تا موثر واقع شود.
انصاف در نقد این است که انسان نقاط مثبت را در کنار نکات منفی با یکدیگر ببیند.
گفتنی است که در این نشست اهالی رسانه به بیان دیدگاه ها و دغدغه های خود پرداختند.

  • منبع خبر : چویرنیوز