در همه گیری کرونا و ایجاد تغییرات گسترده و ساختاری در مناسبات میان انسان ها در حوزه های گوناگون شاهد معرفی یک پیام رسان اختصاصی ویژه معلمان و دانش آموزان از سوی آموزش و پرورش بودیم تا پروسه آموزش بدون نیاز به حضور فیزیکی در محیط های آموزشی بدون وقفه دنبال شود. بدین صورت بود […]

در همه گیری کرونا و ایجاد تغییرات گسترده و ساختاری در مناسبات میان انسان ها در حوزه های گوناگون شاهد معرفی یک پیام رسان اختصاصی ویژه معلمان و دانش آموزان از سوی آموزش و پرورش بودیم تا پروسه آموزش بدون نیاز به حضور فیزیکی در محیط های آموزشی بدون وقفه دنبال شود.
بدین صورت بود که اپلیکیشن شاد به منظور فراهم نمودن محیطی امن و اختصاصی برای آموزش مجازی به خانواده ها معرفی گردید.
هرچند راه اندازی این نرم افزار آموزشی در بستر فضای مجازی گامی مهم در مسیر آموزش و یادگیری در عصر ارتباطات تلقی گردیده و تجربیات حاصل از اجرای آن می تواند گام مهمی در بوجود آوردن ساختار آموزشی نوین در ایران باشد، اما؛ نمی توان از ضعف ها و حواشی پیرامون این نرم افزار آموزشی در برحه کنونی بی تفاوت گذر کرد لذا بر مسئولین و کارشناسان امر واجب می نماید تا نسبت به رفع این موارد چاره اندیشی نمایند.
**
سازندگان این پلتفرم آموزشی ساختار آنرا بگونه ای طراحی کرده اند که دانش آموزان با سطح دسترسی تعریف شده و ایمن ، ضمن استفاده از امکانات موجود از آسیب های شبکه های اجتماعی مصون باشند تا خانواده ها با خیالی آسوده کودکان خود را به دست شاد بسپارند!
بدین ترتیب با در اختیار قرار گرفتن گوشی هوشمند به بهانه استفاده از “شاد” امکان دسترسی به سایر شبکه های اجتماعی برای کودکان آنهم بدون نظارت موثر والدین فراهم می گردد.
هرچند استفاده از تکنولوژی های ارتباطی از الزامات دنیای امروز تلقی می گردد اما عدم نظارت بر نحوه کاربرد این ابزار و انتقال فهم و دانش لازم به دانش آموزان مسئله ای نیست که بتوان از کنار آن بی تفاوت گذشت؛ امر مهمی که والدین در صورت عدم توجه به آن تاوان سنگینی را متحمل خواهند شد.
م . بستار