در مسابقات قرآن کریم که در رشته های مفاهیم و شفاهی(قرائت، ترتیل و اذان ) برگزار گردید ۱۱ نفر از پرسنل و خانواده همکاران به مرحله نهایی راه یافتند. به گزارش روابط عمومی اداره کل پزشگی قانونی استان کرمانشاه ، در مسابقات قرآن کریم ویژه کارکنان و خانواده کارکنان سازمان پزشکی قانونی که در رشته […]

در مسابقات قرآن کریم که در رشته های مفاهیم و شفاهی(قرائت، ترتیل و اذان ) برگزار گردید ۱۱ نفر از پرسنل و خانواده همکاران به مرحله نهایی راه یافتند.
به گزارش روابط عمومی اداره کل پزشگی قانونی استان کرمانشاه ، در مسابقات قرآن کریم ویژه کارکنان و خانواده کارکنان سازمان پزشکی قانونی که در رشته های مفاهیم و شفاهی(قرائت، ترتیل و اذان ) در نیمه اول بهمن ماه سال جاری برگزار گردید، پزشکی قانونی کرمانشاه درخشش ویژه ای داشت.۱۱ نفر از پرسنل و خانواده همکاران پزشکی قانونی استان کرمانشاه به مرحله نهایی راه یافتند.
در رشته ترتیل زیر ۱۶ سال
محمد طاها عبدالهی راد
در رشته ترتیل بزرگ سال
آقایان معاد کرد بهمنی و عبدالسلام کرد بهمنی
در رشته مفاهیم
آقایان وحید عزیزی، امیدچنگیزی، محمد نیکان تبار، فرزاد سلگی
خانمها فرشته سلگی زهرا کرمی، میترا امیری و لیدا فتاحی مجد