نوجوانان دختر دو و میدانی کار کرمانشاهی در مسابقات دو و میدانی قهرمانی کشور صاحب عناوین برتر شدند. به گزارش سرویس ورزشی هفته نامه سلام کرمانشاه رئیس هیات دو و میدانی استان با اشاره به موفقیت های کسب شده از سوی نوجوانان دو و میدانی کار کرمانشاهی گفت: تیم نوجوانان استان به مربی گری راهبه […]

نوجوانان دختر دو و میدانی کار کرمانشاهی در مسابقات دو و میدانی قهرمانی کشور صاحب عناوین برتر شدند.
به گزارش سرویس ورزشی هفته نامه سلام کرمانشاه رئیس هیات دو و میدانی استان با اشاره به موفقیت های کسب شده از سوی نوجوانان دو و میدانی کار کرمانشاهی گفت: تیم نوجوانان استان به مربی گری راهبه فتاحی با چهار سهمیه حضوری موفق در این دوره از مسابقات داشت.احمد روشن زاده افزود: این دوره از مسابقات طی روزهای ۱۸ و ۱۹ تیرماه در شهرستان شهرکرد برگزار گردید و نوجوانان دو و میدانی کار کرمانشاهی عناوین زیر را کسب نمودند.
کوثر قاسمی در ماده ۳۰۰۰ متر مدال طلا
غزل گمار در ماده ۴۰۰ متر مدال طلا
نسا مرادی در ماده پرش طول مدال نقره و در ماده پرش سه گام مدال برنز
ستایش مرادی در ماده پرتاب دیسک مدال برنز
همچنین تیم کرمانشاه در ماده رله تیمی موفق به کسب مدال برنز و رتبه سوم کشور گردید.
گفتنی است دختران نوجوان کرمانشاهی زیر نظر مربی ارزنده خانم راهبه فتاحی و با حمایت های رئیس هیات دو و میدانی استان در شرایطی روی سکوهای قهرمانی قرار می گیرند که با وجود محدودیت های متعدد و امکانات ناچیز به تمرین می پردازند.