فرزندان کارکنان پزشکی قانونی کرمانشاه ، در مسابقات شفاهی قرآن که توسط سازمان پزشکی قانونی کشور برگزار شده بود ، موفق به راهیابی به مرحله کشوری شدند. به گزارش روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی استان کرمانشاه ، در مسابقات شفاهی قرآن که توسط سازمان پزشکی قانونی کشور در دی ماه برگزار گردید، سه نفر […]

فرزندان کارکنان پزشکی قانونی کرمانشاه ، در مسابقات شفاهی قرآن که توسط سازمان پزشکی قانونی کشور برگزار شده بود ، موفق به راهیابی به مرحله کشوری شدند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی استان کرمانشاه ، در مسابقات شفاهی قرآن که توسط سازمان پزشکی قانونی کشور در دی ماه برگزار گردید، سه نفر از فرزندان همکاران پزشکی قانونی کرمانشاه ، موفق به راهیابی به مرحله کشوری شدند. لازم به توضیح است که مرحله کشوری این مسابقات در تاریخ ۲۰ بهمن ماه به صورت مجازی برگزار خواهد شد.

اسامی برگزیدگان به شرح زیر است :

رشته ترتیل برادران – زیر ۱۶ سال

محمدطاها عبدالهی راد – کرمانشاه

رشته ترتیل برادران – بزرگسال

عبدالسلام کردبهمنی – کرمانشاه

معاذ کردبهمنی – کرمانشاه