معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری کرمانشاه گفت: با بهره گیری از سامانه اطلاعات هویتی سازمان ثبت احوال کلیه خدمات به صورت الکترونیکی انجام و دریافت کپی مدارک در دستگاه های اجرایی متوقف می شود. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری کرمانشاه؛ افشین کریمی در جلسه شورای راهبری توسعه مدیریت استان ضمن تأکید بر لزوم […]

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری کرمانشاه گفت: با بهره گیری از سامانه اطلاعات هویتی سازمان ثبت احوال کلیه خدمات به صورت الکترونیکی انجام و دریافت کپی مدارک در دستگاه های اجرایی متوقف می شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری کرمانشاه؛ افشین کریمی در جلسه شورای راهبری توسعه مدیریت استان ضمن تأکید بر لزوم انجام کلیه خدمات در بستر الکترونیکی به منظور تسهیل، تسریع و کاهش هزینه ها دردستگاه های اجرایی اظهار داشت: براساس تشریح شرایط احراز هویت الکترونیکی خدمات گیرندگان توسط اداره کل ثبت احوال از امروز به منظور احراز هویت ارباب رجوع دریافت هرگونه کپی مدرک هویتی مانند شناسنامه، کارت ملی و… ممنوع است و کلیه دستگاه‌های اجرایی استان موظف هستندکه از دستگاه احراز هویت الکترونیکی برای ارباب رجوع ها و ارائه خدمات (بطور کاملا رایگان) استفاده کنند.

معاون استاندار در ادامه لزوم ثبت کلیه اموال منقول و غیرمنقول را در سامانه “سادا” یادآور شد و بیان داشت: در گزارش آتی اداره کل اقتصاد و دارایی میزان پیشرفت در ثبت اطلاعات بررسی خواهد شد و با دستگاه هایی که در این امر اهتمام نداشته باشند، برخورد جدی صورت خواهد گرفت. همچنین کلیه بسترهای لازم در این سامانه فراهم و مشکلات احتمالی نیز سریعا رصد و رفع می شود.

درادامه این نشست حبیب الله وفایی رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان روند ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی در سال ۹۸ را که به صورت کاملاً الکترونیکی انجام شده بود را تشریخ کرد و گفت: بر اساس دستورالعمل ابلاغی و بر اساس پایش و تحلیل داده های مندرج در سامانه ارزیابی طبق شاخص های پیش بینی شده انجام در جشنواره شهید رجایی از دستگاه های اجرایی برتر تقدیر خواهد شد.