پس از تاخیر و تعلل نسبتا طولانی از سوی دولت در انتخاب استاندار که با حرف و حدیث های فراوانی در فضای سیاسی و رسانه ای استان همراه بود، انتصاب مدیران ادارات کل استان و سایر دستگاه ها به موضوع مورد مناقشه میان مدیر ارشد استان از یک طرف و افراد و گروه های سیاسی […]

پس از تاخیر و تعلل نسبتا طولانی از سوی دولت در انتخاب استاندار که با حرف و حدیث های فراوانی در فضای سیاسی و رسانه ای استان همراه بود، انتصاب مدیران ادارات کل استان و سایر دستگاه ها به موضوع مورد مناقشه میان مدیر ارشد استان از یک طرف و افراد و گروه های سیاسی عمدتا حامی دولت از سوی دیگر تبدیل شد!
انتصاباتی بحث برانگیز که اگر نقش پُر رنگ نمایندگان مجلس و دخالت هایشان را نادیده انگاریم و از سهم خواهی برخی از گروه های سیاسی طرفدار دولت بی تفاوت عبور نماییم نمی توان از بی توجهی به شایسته سالاری، تخصص و تجربه به عنوان شاخص های مهم در پاره ای از انتصابات از سوی بهمن امیری مقدم چشم بپوشیم. انتصاباتی بحث برانگیز که مورد اعتراض جریانات سیاسی و رسانه ای استان قرار گرفته و جو ملتهبی را در فضای مدیریتی استان بوجود آورده است!
در میان جنجال های انتصاباتی آنچه که مورد بی مهری و کم توجهی قرار گرفته نادیده انگاشتن سهم و حق گروه های مختلف اجتماعی از جمله اقوام، مذاهب، زنان و… در مناصب مدیریتی می باشد. آنجا که زنان به عنوان نیمی از جامعه، اهل سنت به عنوان بخش قابل ملاحظه ای از جامعه شهروندی و… هیچ سهمی در مناصب مدیریتی استان نداشته اند که انتظار می رود بهمن امیری مقدم در مقام مدیر ارشد استان از افراد شایسته در میان این اقشار برای پُست های مدیریتی استفاده نماید تا این گفته ایشان « کرمانشاه استان وحدت و همدلی است» در عالم واقع عینیت یافته و کرمانشاه در سایه این همدلی به سوی توسعه پایدار گام بردارد!

  • منبع خبر : چویر نیوز