دادستان عمومی و انقلاب شهرستان سنقر و کلیایی با حضور در محل قطع درختان در حاشیه رودخانه گاورود، ضمن بازدید از وضعیت درختان منطقه، از برخورد قاطع با متخلفین قاچاق چوب بر اساس قانون خبر داد. به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه، در پی قطع درختان حاشیه رودخانه گاورود توسط […]

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان سنقر و کلیایی با حضور در محل قطع درختان در حاشیه رودخانه گاورود، ضمن بازدید از وضعیت درختان منطقه، از برخورد قاطع با متخلفین قاچاق چوب بر اساس قانون خبر داد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه، در پی قطع درختان حاشیه رودخانه گاورود توسط قاچاقچیان چوب، و به دنبال آن دستگیری این افراد متخلف توسط یگان حفاظت محیط زیست شهرستان سنقر در هفته گذشته، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان روانسر با حضور در محل قطع درختان در حاشیه رودخانه گاورود، ضمن بازدید از وضعیت درختان منطقه، از برخورد قاطع با متخلفین قاچاق چوب بر اساس قانون خبر داد.

یزدان نوری زاده دادستان عمومی و انقلاب شهرستان روانسر در این بازدید ضمن تأکید بر اهمیت حفاظت از محیط زیست و گونه های گیاهی و جانوری، گفت: دستگاه قضایی در برخورد با عاملان تخلف زیست محیطی برابر قانون و مقررات برخورد جدی خواهد کرد.

وی حفاظت از محیط زیست را یک وظیفه شرعی بیان کرد و گفت: امیدواریم مردم عزیز شهرستان سنقر همواره در راستای حفاظت از انفال طبیعی و خدادادی کوشا و از این امانت الهی آیندگان که هم اکنون در اختیار ما قرار دارد به خوبی حفاظت نمایند.