بیتا خوزستان دختر ۱۹ ساله کرمانشاهی با مرگ خود، بیماران نیازمند را از مرگ نجات داد. به گزارش چویر نیوز، همزمان با عاشورای حسینی و در پی مرگ مغزی دختر جوان کرمانشاهی با موافقت خانواده وی اعضایش به افراد نیازمند پیوند عضو اهداء گردید. گفتنی است با تلاش تیم پیوند اعضای دانشگاه علوم پزشکی استان […]

بیتا خوزستان دختر ۱۹ ساله کرمانشاهی با مرگ خود، بیماران نیازمند را از مرگ نجات داد.
به گزارش چویر نیوز، همزمان با عاشورای حسینی و در پی مرگ مغزی دختر جوان کرمانشاهی با موافقت خانواده وی اعضایش به افراد نیازمند پیوند عضو اهداء گردید.
گفتنی است با تلاش تیم پیوند اعضای دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه و پس از جلب موافقت خانواده آن مرحومه پیکر بیتا خوزستان جهت برداشت قلب، کبد و کلیه ها اعزام گردید.
لازم به ذکر است این دومین اهدا عضو استان در سال ۱۴۰۰ است.