به گزارش روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان کرمانشاه ،شهرام کرمی دادستان عمومی و انقلاب استان کرمانشاه با تاکید بر عزم جدی دستگاه قضایی در برخورد با متصرفین اراضی ملی در استان، اظهار کرد: باتوجه به تاکیدات و فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر مقابله با تصرف اراضی ملی و حفظ بیت المال […]

به گزارش روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان کرمانشاه ،شهرام کرمی دادستان عمومی و انقلاب استان کرمانشاه با تاکید بر عزم جدی دستگاه قضایی در برخورد با متصرفین اراضی ملی در استان، اظهار کرد: باتوجه به تاکیدات و فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر مقابله با تصرف اراضی ملی و حفظ بیت المال برخورد با متصرفین اراضی ملی و منابع طبیعی را به عنوان یک اولویت در دستورکار قرار داده ایم.

وی اضافه کرد: طی ماه های گذشته در راستای صیانت از حقوق عمومی در اراضی ملی و منابع طبیعی، تغییرکاربری ها و حفظ حریم و بستر رودخانه ها اقدامات جدی انجام دادیم.

دادستان کرمانشاه بااشاره به اتخاذ تدابیر و تمهیدات ویژه برای مقابله با سودجویان و دست اندازان به این اراضی، اعلام کرد: تشکیل تیم و اکیپ مشترک شورای حفظ حقوق بیت المال و سرکشی مداوم از ار اراضی و منابع ملی از جمله این تمهیدات است.

وی اضافه کرد: در نتیجه گشت های مداوم این اکیپ در روزهای گذشته شش هزار متر مربع از اراضی ملی رفع تصرف شد.

کرمی با تاکید بر لزوم هوشیاری بیشتر دستگاه های ذیربط در حفظ اراضی ملی و منابع طبیعی استان، گفت: انتظار داریم این دستگاه ها در راستای تکالیف قانونی خود نظارت هایشان را تشدید کنند تا از هرگونه تصرف در اراضی ملی جلوگیری به عمل آید.

وی خواستار حساس شدن عموم مردم نسبت به حفظ و نگهداری جنگل و منابع طبیعی شد و گفت: پس از رفع تصرف اراضی آنها را به سازمان های دولتی مربوطه عودت خواهیم داد.