چویرنیوز-مسئول روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه برضرورت ارتقاء و بازنگری جایگاه روابط عمومی ها تاکید کرد . کرمی گفت : برضرورت ارتقاء و بازنگری جایگاه روابط عمومی ها در دستگاههای اجرایی بر آگاهی بخشی خدمات دولت به مردم نقش حیاتی و ضروری دارد . سعید کرمی چمه با تاکید بر […]

چویرنیوز-مسئول روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه برضرورت ارتقاء و بازنگری جایگاه روابط عمومی ها تاکید کرد .
کرمی گفت : برضرورت ارتقاء و بازنگری جایگاه روابط عمومی ها در دستگاههای اجرایی بر آگاهی بخشی خدمات دولت به مردم نقش حیاتی و ضروری دارد .
سعید کرمی چمه با تاکید بر این مطلب افزود: اهمیت شبکه های اجتماعی به قدری هائز اهمیت است که روابط عمومی ها باید در فضاهای اجتماعی، مجازی و ارتباطی تحول ایجاد کنند.
وی با تاکید برتغییر در سطح ساختار، اهداف و ماموریت روابط عمومی ها ادامه داد: ساختار روابط عمومی ها باید متناسب با نیاز و ضرورت جامعه تغییر کند . ساختار پویا، سیال و دارای قابلیت تغییر مداوم است.
وی با اشاره به اینکه از فضای ارتباطات امروز در فضای گفت و گو و مجازی قرار گرفته ایم، ادامه داد: در این فضا از مرزهای بسته سنتی عبور کرده ایم و به مرزهای ارتباطی بدون مرز رسیده ایم.روابط عمومی ها برای اینکه در شرایط امروز حضوری فعال و پویا داشته باشند باید از رویکرد یکجانبه گری به چندجانبه گری و از فضای ایستا به پویا تبدیل شوند .روابط عمومی های د ستگاه ها اجرای می توانند با قدرت خود باعث ایجادیک تحول ساختاری در هر سطحی از مدیریت سازمان خود شوند
کرمی ادامه داد: نقش روابط عمومی ها در ایجاد ذهنیت در میان افکار عمومی بسیار ملموس و حیاتی خواهد بود و عملکرد روابط عمومی ها در تداوم حیات یک دستگاه نقش اساسی و کلیدی دارد.روابط عمومی ها ی ضعیف باعث منفعل شدن یک سازمان قوی می شود

وی افزود: انسجام در نظام روابط عمومی باید کارکرد اهداف متعالی را پیگیری کند و باید تمامی کارها و اقدامات با بینش و شناخت کافی انجام داهد.
سعیدکرمی با اشاره به دغدغه های فرهنگی خود گفت: ضعف در انسجام اطلاع رسانی به معنای نداشتن ابزار نیست. بلکه عدم تربیت کارشناس متخصص و باتجربه و نیز ضعف در تولید محتوا ،اطلاع رسانی را ناقص و کم اثر خواهد کرد .
سعید کرمی گفت: همانگونه که در روایات آمده است حضرت علی (ع) می‌فرماید:النجاه فی الصدق”نجات و رستگاری در صداقت و راستگویی است صداقت و راستی و پاسخگویی شفاف و ارایه مطالب درست و مناسب می تواند اعتماد جامعه به دنبال داشته باشد.