سرانجام پس از کش و قوس های فراوان و با گذشت ۵ ماه از روی کار آمدن دولت سیزدهم، # بهمن امیری مقدم به پیشنهاد وزیر کشور و تصویب هیات وزیران به عنوان # هفدهمین استاندار کرمانشاه از زمان انقلاب تا کنون منصوب گردید. بنابر آنچه که از سابقه امیری مقدم در دسترس هست وی […]

سرانجام پس از کش و قوس های فراوان و با گذشت ۵ ماه از روی کار آمدن دولت سیزدهم، # بهمن امیری مقدم به پیشنهاد وزیر کشور و تصویب هیات وزیران به عنوان # هفدهمین استاندار کرمانشاه از زمان انقلاب تا کنون منصوب گردید. بنابر آنچه که از سابقه امیری مقدم در دسترس هست وی از صاحب منصبان نظامی می باشد که فاقد تجربه اجرایی موثر بوده و در این برهه ردای مدیریت را در سیاسی ترین دستگاه اجرایی کشور یعنی استانداری آنهم در استانی گرفتار آمده در انواع مشکلات و معضلات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی بر تن کرده و آمده تا در رفع مشکلات و روند توسعه استان نقش آفرینی نماید. اتفاقی مهم اما مشکل که مطالبه ی همه مردم استان می باشد.
اینکه # سردار استاندار تا چه حد می تواند بر مشکلات چیره شده و با بهره گیری از ظرفیت های موجود و نیز کمک گرفتن از سرمایه های انسانی استان بدون در نظر گرفتن خط و خطوط سیاسی و جناحی کرمانشاه را روی ریل توسعه قرار بدهد نیازمند کمی صبر و بردباری است؛ آنگاه که وی بر مسند مدیر ارشدی استان تکیه زد و تیم کاری خود را در بخش های گوناگون معرفی و منصوب نمود می توان تا حدودی او را مورد قضاوت، نقد و بررسی قرار داد.
تا آن زمان؛ در حالی که به رسم میهمان نوازی و ادب # هوشنگ بازوند را با مجموعه عملکردهای مثبت و منفی اش ایستاده بدرقه می کنیم، به همان رسم میهمان نوازی( اگر چه سردار را کرمانشاهی خوانند اما او میهمان موقت استانداری است) ایستاده این بار به استقبال سردار استاندار می رویم با این امید و آرزو که شاید:
نسخه شفابخش بیماری مزمن کرمانشاه این بار در دستان سردار بوده و مرهم او دوایی بر این زخم کهنه باشد.