رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرمانشاه از عملیات سمپاشی درختان سروِ شیراز بلوار طاق بستان جهت مبارزه با آفت شپشک خبر داد. به گزارش مرکز اطلاع رسانی روابط عمومی شهرداری کرمانشاه، دکتر فرامرز رحمتی زاده اظهار داشت: با توجه به اهمیت موضوع و با نظارت کلینیک گیاه پزشکی سازمان عملیات سمپاشی درختان […]

رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرمانشاه از عملیات سمپاشی درختان سروِ شیراز بلوار طاق بستان جهت مبارزه با آفت شپشک خبر داد.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی روابط عمومی شهرداری کرمانشاه، دکتر فرامرز رحمتی زاده اظهار داشت: با توجه به اهمیت موضوع و با نظارت کلینیک گیاه پزشکی سازمان عملیات سمپاشی درختان سرو شیراز بلوار طاق بستان علیه آفت شپشک انجام شد.

وی ادامه داد: شپشک قسمت های مختلف ساقه، برگ، شاخه و تنه درخت را مورد حمله قرار می دهد و با مکیدن شیره غذایی باعث نابودی آنها می شود.

رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری کرمانشاه گفت: سم پاشی در ساعات اولیه صبح با سم دیازینون با غلظت یک در هزار با دقت و تاثیر لازم به روش دستی توسط اپراتور انجام و در حین عملیات سمپاشی، یک نفر از کارشناسان فضای سبز با تخصص گیاه پزشکی به صورت تمام وقت حضور دارد و تمام عوامل سمپاشی مکلف به استفاده از ماسک و دستکش هستند.

رحمتی زاده با بیان این که آموزش‌های لازم برای انجام صحیح و بدون نقص سمپاشی درختان به کارگران و اپراتور داده شده است، تصریح کرد: مناطق هشت گانه شهرداری ملزم به ارائه گزارش تصویری از انجام سمپاشی درختان سطح منطقه خود به سازمان سیما، منظر و فضای سبز شده‌اند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: به منظور جلوگیری از شیوع بیماری های گیاهی و آفات به درختان و فضای سبز در صورت نیاز و با توجه به شرایط آب و هوایی در طول سال طی چند مرحله عملیات شستشوی درختان و سمپاشی اجرا می شود.