مدیرعامل سازمان حمل ونقل مسافر شهر کرمانشاه ،از آغاز اجرای طرح شناسایی و ابطال کارت سوخت تاکسی‌های فاقد پروانه معتبر خبر داد. به گزارش روابط عمومی سازمان حمل ونقل مسافر شهر کرمانشاه، سجاد سلیمانی گفت : با پیگیری های این سازمان و اخذ دستور از مقام قضایی کارت سوخت۳۵۰ دستگاه تاکسی غیر فعال و فاقد […]

مدیرعامل سازمان حمل ونقل مسافر شهر کرمانشاه ،از آغاز اجرای طرح شناسایی و ابطال کارت سوخت تاکسی‌های فاقد پروانه معتبر خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان حمل ونقل مسافر شهر کرمانشاه، سجاد سلیمانی گفت : با پیگیری های این سازمان و اخذ دستور از مقام قضایی کارت سوخت۳۵۰ دستگاه تاکسی غیر فعال و فاقد پروانه تاکسیرانی شناسایی و به منظور ساماندهی و انتظام بخشی به ناوگان تاکسیرانی ابطال شد.

سلیمانی دارا بودن پروانه فعالیت معتبر را الزام اساسی رانندگی با وسایل حمل ونقل عمومی درون شهری دانست و افزود: این سازمان مالکان تاکسی‌های فاقد پروانه و یا فاقد اعتبار تاکسیرانی را به عنوان تاکسی غیرمجاز دانسته و در همین راستا در تلاش هستیم با شناسایی این دسته از رانندگان نسبت به توقیف و ابطال کارت سوخت آنان اقدام لازم به عمل آید.

مدیرعامل سازمان ادامه داد: مالکان و رانندگان خودروهای حمل ونقل عمومی باید قبل از انقضای پروانه در اسرع وقت جهت دریافت و تمدید پروانه فعالیت به سازمان مراجعه کنند.