مدیرکل دفتر حمل و نقل و ترافیک و دبیرشورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور گفت: فرماندهی ترافیک کلانشهرها با شهردارها است. به گزارش مرکز اطلاع رسانی روابط عمومی شهرداری کرمانشاه، پوریا محمدیان یزدی به سمت مدیرکل دفتر حمل و نقل و ترافیک و دبیرشورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور در نخستین نشست شورای حمل و […]

مدیرکل دفتر حمل و نقل و ترافیک و دبیرشورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور گفت: فرماندهی ترافیک کلانشهرها با شهردارها است.
به گزارش مرکز اطلاع رسانی روابط عمومی شهرداری کرمانشاه، پوریا محمدیان یزدی به سمت مدیرکل دفتر حمل و نقل و ترافیک و دبیرشورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور در نخستین نشست شورای حمل و نقل و ترافیک کلانشهر کرمانشاه اظهار داشت: این شورا با سه عضو از شهرداری، یک عضو از وزارت کشور، یک عضو از استانداری و یک عضو از پلیس راهور تشکیل شده است.

وی با اشاره به اینکه ریاست این شورا بر عهده شهردار است، خاطرنشان کرد: شهردار فرمانده ترافیکی کلانشهر است.

مدیرکل دفتر حمل و نقل و ترافیک و دبیرشورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور تصریح کرد: همه وظایف شورای ترافیک در قالب قانون به شورای حمل و نقل و ترافیک کلانشهر محول شده است.

وی ادامه داد: با توجه به اتفاقات خوبی که در استان کرمانشاه در حوزه انتصابات اتفاق افتاده است، وضعیت فعلی کرمانشاه، موقعیت طلایی این استان محسوب می‌شود.

محمدیان خاطرنشان کرد: عقب ماندگی کرمانشاه در هوشمندسازی باید در این دوران جبران شود.

وی با اشاره به اینکه کرمانشاه آمادگی خوبی برای استفاده از ظرفیت‌های بی.آر.تی و … دارد، گفت: زمینه کار و تحول در حوزه ترافیکی کرمانشاه آماده است و امیدواریم این تحول در کرمانشاه محقق شود.