در این افتضاح شورای شهر کرمانشاه و بیهوشی جامعه ، شورای فرهنگ عمومی و مدیر کل ارشاد اسلامی استان مقصر هستند هر پدیده یا نهاد اجتماعی دارای هدف وشیوه ی اجرایی مشخصی است و برای پیشران آن به افرادی همتراز و منطبق با آن اهداف نیاز دارد. یکی از این نهاد های اجتماعی شورای شهراست […]

در این افتضاح شورای شهر کرمانشاه و بیهوشی جامعه ، شورای فرهنگ عمومی و مدیر کل ارشاد اسلامی استان مقصر هستند

هر پدیده یا نهاد اجتماعی دارای هدف وشیوه ی اجرایی مشخصی است و برای پیشران آن به افرادی همتراز و منطبق با آن اهداف نیاز دارد.
یکی از این نهاد های اجتماعی شورای شهراست که در تمام جوامع توسعه یافته، به شکل درست و در مسیر بهبود وضعیت و شرایط زیست مردم فعالیت دارند.
متاسفانه ما در بسیاری از موارد و بعضا برای نمایش در مجامع بین المللی از این پدیده های ساخت کشورهای متمدن ، یک کپی برداری ناشیانه می کنیم و در پسوند آنها نام اسلامی گذاشته و کار را تمام شده احساس می کنیم .غافل از اینکه این پیکره ساخته شده نمایی گریماس شده و شکلی اعوجاج گونه از نسخه اصلی است.
به استناد ماده ٨٠ قانون تشکیلات ، وظایف شورای اسلامی شهر در ۳۲ بند تعریف شده است . بعید است اکثریت اعضای اسبق و سابق و فعلی این شرح وظایف را با دقت مطالعه کرده و در جهت پیاده کردن آن قدمی موثر برداشته باشند . برای مصداق این ادعا تنها کافی است به چکیده چند بند از شرح وظایف و اهداف شورا توجه کرد:
✅ بررسی و شناخت کمبودها، نیازها و نارسایی های اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی، اقتصادی و رفاهی حوزه انتخابیه و تهیه طرحها و پیشنهادهای اصلاحی و راه حلهای کاربردی
✅برنامه ریزی در خصوص مشارکت مردم در انجام خدمات اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی با موافقت دستگاههای ذی ربط

بسیار بدیهی است با شیوه های اجرایی نا مشخص ، مبهم و سلیقه ای و افرادی که متناسب با این سمت انتخاب نشده باشند ، ما شاهد این بلبشو و رفتارهای کودکانه و غیر متمدنانه در شورای شهر کرمانشاه باشیم . گناه آن به گردن کسانی است که در طول این دوران ، خود را متولی ارتقاء فرهنگ عمومی جامعه دانسته و بودجه های کلانی را همچون چاه ویل حرام کرده اند و باز هم دم از ارتقای فرهنگ و رعایت حقوق شهروندی میزنند .
آیا این حضرات گذاشته اند که مردم کرمانشاه با حقوق شهروندی خود آشنا شوند تا هم مطالبه گر خوبی شوند و در انتخابات به سمت گزینش اصلح پیش بروند ؟
آیا فرصتی فراهم شده است که افراد نخبه و دلسوز به میدان بیایند ؟

وقتی چند سازنه چی و لات با حمایت خواص از فیلتر ها، با لطایف الحیل عبور کرده و در انتخابات با هزینه های نامتعارف از مردم محتاج و نیازمند حاشیه شهر ، رای خریداری می کنند ، باید هم شاهد این باشیم که شورای شهر با ارثیه پدری اشتباه گرفته شود و منافع مردم جای خود را به منافع شخصی نمایندگان دهد و هر بار هم با دو نیم شدن اعضا به نام اقلیت و اکثریت ، کار درشهرداری زمین گیر و باز هم این مردم هستند که متضرر می شوند .

یکی از کار کردهای شورای شهر بستر سازی برای رشد سمنها است تا پشتوانه اجتماعی ارتقاء پیدا کند . کدام شورا در جهت رشد سمنها و ایجاد سمن سرا در شهر تلاش داشته است؟

این نمایندگان با این اعضاء وبا این کیفیت و ساختار به سازمانهای مردم نهاد نیاز ندارند . چون این سمنها در حوزه های مختلف سطح مطالبه گری را بالا برده و در نهایت ضریب هوشی جامعه ارتقا پیدا می کند و در سایه این رشد جایی برای قلدری و گردن کشی وساخت دکان های دونبش به نام اقلیت و اکثریت و مردم را به سخره گرفتن باقی نمی ماند .

در این افتضاح پیش آمده در شورای شهر کرمانشاه ، اعضای شورای فرهنگ عمومی و مدیر کل ارشاد بعنوان دبیر شورای فرهنگ عمومی بیش از همه مقصر هستند. زیرا هیچ خروجی برای ارتقاء فرهنگ عمومی جامعه و رشد سمنها و افزایش ضریب هوشی جامعه نداشته و بیشتر در مسیر بیهوشی جامعه گام برداشته اند.

رضا منتظریانی دبیر انجمن رسانه – نماینده سمنهای استان – مدیر مسئول حیات غرب