همه ی تلاش انسان در زندگی معطوف به تامین امنیت جان و مال خویش در برابر حوادث، اتفاقات و بلایای طبیعی بوده و برای دستیابی به این مهم سازوکارهای گوناگونی را در پیش می گیرد.

همه ی تلاش انسان در زندگی معطوف به تامین امنیت جان و مال خویش در برابر حوادث، اتفاقات و بلایای طبیعی بوده و برای دستیابی به این مهم سازوکارهای گوناگونی را در پیش می گیرد.
یکی از این راه حل ها که نقش مهمی در زندگی انسان ایفا نموده و تصور زندگی توام با آرامش بدون آن میسر نیست بیمه می باشد!
سازوکاری که حاصل آینده نگری انسان و حامی او در برابر اتفاقات و بلایای طبیعی بوده و با توجه به گستردگی اش تبدیل به یک صنعت بزرگ شده است.
صنعت بیمه در دنیای امروز کارکردهای چندگانه ای یافته و علاوه بر تامین امنیت جان و مال انسان در بهبود محیط کسب و کار، ایجاد اشتغال، مهار تورم، کمک به جامعه در هنگام وقوع بلایای طبیعی و… نیز ایفای نقش می کند.
از اینرو توجه ویژه به این صنعت حیاتی و تلاش برای سرِپا نگه داشتن آن می بایستی در صدر اولویت های جامعه باشد.
حرکت در این مسیر با رفع مشکلات و موانع پیش روی از سوی دولت و مجلس، بهبود کیفیت ارائه خدمات و تلاش در جهت جبران خسارت منصفانه و به موقع از سوی شرکت های بیمه گر و استقبال جامعه ی شهروندی از انواع پوشش های بیمه ای؛ ممکن و میسر خواهد بود!

  • منبع خبر : چویرنیوز