موتورسیکلت های رسوبی:موتورسیکلت های توقیفی قبل از سال ۱۳۹۹ هستندو در حال حاضر در پارکینگ ها توقیف می باشند. خدمتی سهل وآسان در راستای بازگشت اموال توقیفی به مالکین وجلب رضایت عمومی از سوی پلیس راهور مزایای طرح تسهیل ترخیص موتورسیکلت های رسوبی: ۱برای ترخیص نیازی به اخذ بیمه نامه شخص ثالث نیست. ۲برای ترخیص […]

موتورسیکلت های رسوبی:موتورسیکلت های توقیفی قبل از سال ۱۳۹۹ هستندو در حال حاضر در پارکینگ ها توقیف می باشند.

خدمتی سهل وآسان در راستای بازگشت اموال توقیفی به مالکین وجلب رضایت عمومی از سوی پلیس راهور

مزایای طرح تسهیل ترخیص موتورسیکلت های رسوبی:

۱برای ترخیص نیازی به اخذ بیمه نامه شخص ثالث نیست.

۲برای ترخیص نیازی به اخذ معاینه فنی نیست.

۳بخشودگی دیرکردخلافی وپرداخت بصورت قسطی

۴تعرفه پارکینگ بر حسب تعرفه سال ۹۴محاسبه می شود.

۵حضور مالک یا نماینده قانونی یا متصرفین قانونی با اسناد مالکیت می توانند برای ترخیص اقدام کنند.

۶ترخیص از طریق مراکز پلیس بعلاوه ۱۰انجام می گیرد.

۷درصورت داشتن سن فرسودگی،با تایید سلامت فنی وظاهری توسط کارشناس راهور رفع توقیف می شود.

۸موتورسیکلت های دارای دستور قضایی در صورت رفع دستور؛می تواننددر قالب طرح تسهیل ترخیص شوند.

مهلت استفاده ازمزایای طرح تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۸ می باشد.

بعداز اتمام فرصت دو ماهه بعنوان اموال بلا صاحب مصادره می شوند.
روابط عمومی پلیس راهور استان کرمانشاه