رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری کرمانشاه از اجرای طرح جمع‌آوری بذر درختان سطح شهر کرمانشاه خبر داد.

رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری کرمانشاه از اجرای طرح جمع‌آوری بذر درختان سطح شهر کرمانشاه خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرمانشاه؛ دکتر فرامرز رحمتی‌زاده اظهار داشت: به منظور کنترل ویروسی بیماری‌ها، انبار کردن بذر به مدت طولانی و ارزانتر بودن نسبت به روش غیر جنسی، کلینیک گیاه‌پزشکی این سازمان اقدام به جمع‌آوری بذور درختان سطح شهر کرده است.

وی ادامه داد: این طرح در راستای جوانه‌دار کردن بذر و تولید نهال درختان هدف، حفظ و نگهداری از ذخایر ارزشمند ژنتیکی درختان و در نتیجه توسعه درختکاری در سطح شهر کرمانشاه اجرایی شده است.

رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری کرمانشاه با اشاره به فرآیند جمع‌آوری بذرها تصریح کرد: در این طرح پس از جمع‌آوری بذور خشک، نارس و آفت‌زده، بذرهای سالم جداسازی و تفکیک و سپس نسبت به کشت بذرها و تولید نهال اقدام می‌شود.

دکتر رحمتی‌زاده گفت: در ادامه‌ی روش‌های تکثیر درختان و درختچه‌های زینتی، کلینیک گیاه‌پزشکی این سازمان در آینده نزدیک اقدام به تهیه قلمه و کشت بافت گونه‌های مختلف گیاهی خواهد کرد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: اجرای طرح جمع‌آوری بذور درختان سطح شهر از سری برنامه ها و اقدامات مجموعه کلینیک گیاه پزشکی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری می‌باشد که با نظارت مستقیم کارشناسان و مهندسین مربوطه و با همکاری و مشارکت فضای سبز مناطق هشت‌گانه شهرداری در دست اقدام است

  • منبع خبر : روابط عمومی شهرداری کرمانشاه