🔹مدیرکل بیمه‌ سلامت استان کرمانشاه از آغاز اجرای طرح پزشک خانواده شهری از ابتدای تیر ماه سال جاری در صندوق بیمه سلامت همگانی خبر داد. 🔹«امید قادری» روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با بیان اینکه این طرح در ابتدا در صندوق بیمه سلامت همگانی اجرا می‌شود، گفت: بیمه شدگان صندوق بیمه […]

🔹مدیرکل بیمه‌ سلامت استان کرمانشاه از آغاز اجرای طرح پزشک خانواده شهری از ابتدای تیر ماه سال جاری در صندوق بیمه سلامت همگانی خبر داد.

🔹«امید قادری» روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با بیان اینکه این طرح در ابتدا در صندوق بیمه سلامت همگانی اجرا می‌شود، گفت: بیمه شدگان صندوق بیمه سلامت همگانی می توانند با انتخاب پزشک خانواده خود و تشکیل پرونده از مزایای ویزیت پزشکان بخش خصوصی بهره مند شوند.

🔹وی اظهار داشت: در این طرح برای هریک از بیمه شدگان پزشک عمومی تعیین و در قدم اول بیمه شده به پزشک عمومی مراجعه می کند و به تشخیص پزشک، به سطح ۲، پزشک متخصص، ارجاع می گردد.

🔹قادری ادامه داد: در صورت نیاز بیمه شده به خدمات تخصصی، بیماران توسط پزشک خانواده به پزشکان متخصص و فوق تخصص ارجاع خواهند شد و از مزایای خدمات تخصصی در بخش خصوصی بهره مند می شوند…