شهرام کرمی دادستان عمومی و انقلاب استان کرمانشاه از واریز بخشی دیگر از طلب مالباختگان پرونده گلیم و گبه کرمانشاهان خبرداد و اظهارکرد: صبح امروز(۱۵ مهر) طلب۹۷ نفر دیگر از مجموع ۵۳۱ مالباخته باقی مانده پرونده گلیم و گبه کرمانشاهان به حساب آنها واریز شد. وی تصریح کرد: در این مرحله یک میلیارد و ۴۰۰ […]

شهرام کرمی دادستان عمومی و انقلاب استان کرمانشاه از واریز بخشی دیگر از طلب مالباختگان پرونده گلیم و گبه کرمانشاهان خبرداد و اظهارکرد: صبح امروز(۱۵ مهر) طلب۹۷ نفر دیگر از مجموع ۵۳۱ مالباخته باقی مانده پرونده گلیم و گبه کرمانشاهان به حساب آنها واریز شد.

وی تصریح کرد: در این مرحله یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان طلب ۹۷ نفر دیگر از مالباختگان پرداخت و بصورت کامل با آنها تسویه شد.

دادستان کرمانشاه اضافه کرد: درحال حاضر طلب حدود ۴۰۰ نفر دیگر از مالباختگان باقی مانده که آنهم به محض فروش باقی مانده اموال متهم پرداخت خواهد شد.

وی با بیان اینکه تا پیش از این طی چهارمرحله ۱۲۰ میلیارد تومان به حساب مالباختگان پرونده کلاهبرداری گلیم و گبه کرمانشاهان واریز شده بود، اعلام کرد: مجموع مالباختگانی که طی این چهار مرحله با آنها تسویه شده یازده هزار و ۲۸۸ نفر بوده است.