به گزارش خبرنگار چویر نیوز به نقل از روابط عمومی اداره کل امور عشایر استان کرمانشاه طرح آمارگیری و بروز رسانی اطلاعات عشایر استان ( ایل ذوله طایفه شه نظر مناطق عشایری شهرستان صحنه ) همزمان با سراسر کشور در حال انجام است. گفتنی است که از این پس تمامی مراحل خدمات رسانی به عشایر […]

به گزارش خبرنگار چویر نیوز به نقل از روابط عمومی اداره کل امور عشایر استان کرمانشاه طرح آمارگیری و بروز رسانی اطلاعات عشایر استان ( ایل ذوله طایفه شه نظر مناطق عشایری شهرستان صحنه ) همزمان با سراسر کشور در حال انجام است.
گفتنی است که از این پس تمامی مراحل خدمات رسانی به عشایر از سوی سازمان عشایر ایران و دیگر دستگاههای مرتبط به صورت هوشمند به اجرا در خواهد آمد .