مدیرکل پزشکی قانونی استان کرمانشاه از غرق شدن ۳۵ نفر در آبهای استان در نه ماهه سال جاری خبر داد. به گزارش روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی استان کرمانشاه،دکتر خانی با اشاره به اینکه ، متاسفانه ۳۵ نفر در نه ماهه امسال غرق شده اند گفت: از ۳۵ نفری که غرق شده اند ، […]

مدیرکل پزشکی قانونی استان کرمانشاه از غرق شدن ۳۵ نفر در آبهای استان در نه ماهه سال جاری خبر داد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی استان کرمانشاه،دکتر خانی با اشاره به اینکه ، متاسفانه ۳۵ نفر در نه ماهه امسال غرق شده اند گفت: از ۳۵ نفری که غرق شده اند ، ۱۹ نفر در رودخانه ، پنج نفر در سد، هشت نفر در دریاچه طبیعی ، یک نفر استخر ، یک نفر در کانال آب و یک نفر در حوضچه های آبی غرق شده اند.لازم به ذکر است ،در مدت مشابه سال قبل نیز ۲۳ نفر(یک زن و ۲۲مرد) در آبهای استان غرق شده اند.

وی افزود:متاسفانه بسیاری موارد غرق شدگی در آبهای آزاد است و این امر می طلبد افراد از نزدیک شدن به آب رودخانه ها و سدها خودداری کنند.