بر اساس تعاریف موجود فرهنگ مجموعه ای از باورها و ارزش هایی است که شیوه زندگی هر ملتی را مشخص می کند. از طرفی اندیشمندان بر این باور هستند که اعتلای هر جامعه ای به فرهنگ آن جامعه بستگی دارد. در نظر گرفتن چنین جایگاهی برای “فرهنگ” نشان از نقش آفرینی و اهمیتی است که […]

بر اساس تعاریف موجود فرهنگ مجموعه ای از باورها و ارزش هایی است که شیوه زندگی هر ملتی را مشخص می کند. از طرفی اندیشمندان بر این باور هستند که اعتلای هر جامعه ای به فرهنگ آن جامعه بستگی دارد. در نظر گرفتن چنین جایگاهی برای
“فرهنگ” نشان از نقش آفرینی و اهمیتی است که این مقوله در زندگی انسان ها دارد. در واقع مفهوم فرهنگ با گستره ای وسیع از موضوعات و مباحث عامل مهمی است که باعث ایجاد، قوام و دوام جامعه می گردد.
تنیدگی مباحث فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی در مسیر رشد و اعتلای جامعه امر مبرهن و غیرقابل انکاری می باشد اما تاثیر مستقیم فرهنگ در رشد اقتصادی موضوعی است که شاید کمتر به آن پرداخته شده و مورد توجه قرار گرفته باشد. بوجود آمدن تحول اقتصادی در جامعه از دل فرهنگ موضوع مهمی است که با خلق مفهوم “زنجیره ارزش” مصداق می یابد، درواقع با ایجاد زنجیره ارزش می توان ظرفیت های اقتصادی فراوانی در جامعه ایجاد کرد که حاصل آن توانمندسازی هنرمندان و تولیدکنندگان آثار فرهنگی و در نهایت کلیت جامعه خواهد بود. برای مثال با خلق یک اثر ادبی یا رمان و بر اساس زنجیره ارزش فیلم، بازی رایانه ای، لوازم تحریر، اسباب بازی، پوشاک و… می توان تولید و عرضه نمود که بخش هایی از جامعه را به لحاظ اقتصادی دچار تحول می نماید.
در این راستا “سند تحول” (که بخش های مختلفی را شامل می باشد) تنظیمی از سوی حوزه هنری کرمانشاه به مدیریت افشین آزادی و پرداختن به مقوله “زنجیره ارزش” در صورت اجرا می تواند زمینه ساز تحول اقتصادی بزرگی در کرمانشاه باشد که می طلبد سایر نهادها و دستگاه های فرهنگی استان نیز در این مسیر همراه شده و گام بردارند تا مگر چاره اقتصاد نحیف کرمانشاه را از دل فرهنگ بیابیم.